Organizimi i Konferencave në Shqipëri

Organizimi i Konferencave në Shqipëri

Conferrence Organizer Agency Tirana

Kompania jonë ka një portofol të gjerë të organizimit të konferencave në Shqipëri. Jemi krenarë që organizojmë shumë takime ministeriale të nivelit të lartë të zhvilluara në Tiranë në emër të delegacionit të BE-së dhe shumë aktorëve të tjerë ndërkombëtarë si Banka Botërore, UNDP, OSBE si dhe organizata dhe kongrese profesionale në fushën e mjekësisë, mbrojtjes, drejtësisë etj.

Ekipi ynë ka ndjekur gjithmonë politika strikte në organizimin e eventeve të tilla me nivel të lartë, por në të njëjtën kohë ka arritur me sukses të shtojë një prekje lokale nga vendi ynë i bukur Shqipëria për t’i bërë pjesemarrësit të ndihen si në shtëpi.